Categories
Nekategorizirano

Jermenarstvo

Uvod

Jermenarstvo je obrt ki se ukvarja z izdelavo konjskih in naglavnih govejih komatov, jahalnih in transportnih sedel, usnjenih pasov in jermenov ter vprežnega jermenja.. Razvila se je ob prevozništvu od 15. stoletja naprej. Množična uporaba konj za vpreganje in transport je izpričana od 2. polovice 17. stoletja. Značilni izdelek sedlarjev in jermenarjev ali zoltarjev, izraz izvira iz nemške besede sattler. Na Slovenskem je to konjski komat iz 19. stoletja z vprežnim jermenjem in številnim okrasjem, naprimer komatnim glavnikom. Uzda, najbolj pogost jermenarski produkt je sestavljena iz nosnika, jermena, ki poteka med konjevimi nozdrvmi in očmi, podvratni jermen, ki poteka po konjevem vratu in čelnik, ki poteka med očmi in ušesi konja. Jermenarstvo ima seveda tudi velik pomen v širši slovenksi kulturi, zato je že iz etnološkega pogleda žalostno videti zamiranje obrti. Viri iz katerih bi se lahko mladi podučili o tej mrtvi obrti so skromni, kar priča o nezanimanju moderne slovenske družbe o njeni bogati in lepi dediščini.

Slika 1: okrašena vprega (komat)

Slika 2: tradicionalna konjska uzda

Razprava

Izdelovanje sedel je zahtevno rokodelsko opravilo, ki od obrtnika zahteva izjemno koncentracijo, vzdržljivost in fizično moč.. Poznamo jahalna sedla, ki se delijo na potovalna, namenjena daljšim ježam in potovanjem ter športna sedla, namenjena doseganju čim večje hitrosti v galopu na kratke razdalje. Popolnoma svoja kategorija industrije so bila še tovorna sedla namenjena, kakor nam pove že ime, prevažanju tovora z pomočjo nošnih živali. Sedlarji in jermenarji danes predstavljajo deficitarne obrtnike, kar pomeni da njihova obrt umira saj se umetnost sedlarstva in jermenarstva ne prenašata ustrezno na novo generacijo, oziroma vsaj ne v dovoljšnem številu. Jermenarstvo je mestna obrt, tesno povezana z sedlarstvom in do neke mere torbarstvom, vse tri obrti so zaradi premožnih strank imele precej ugledno mesto v družbi. Prvi pisni dokaz o jermenarstvu so zapisi v cehovskih listinah iz 15. stoletja. Leta 1691 se prvič omenja sedlarski ceh v ljubljani, v katerega je bilo vključenih tudi večina ljubljanskih jermenarjev. V začetku 18. stoletja je delovalo v Ljubljani 7-9 jermenarskih mojstrov. V času furmanstva oziroma prevozništva so izdelovali posebno težke komate. Uporabljali so svinjsko in goveje usnje, za streho komata so potrebovali kakovostno usnje, imenovano plank ali likanec. Znak ugleda so bili komati jazbečarji z vdelano jazbečjo kožo. Po odpravi cehov sredi 19. stoletja so izobraževalno vlogo prevzele obrtne šole, praktični pouk pa mojstri jermenarji. Ljubljana je bila center jermenarstva v Sloveniji, jermeni so bili kakovosten produkt, ki se je velikokrat prenašal med generacijami zato so jih naročali iz vseh slovenskih regij. O kvaliteti in posvečenosti detajlu kakršna je prisotna v tej in še veliko drugih takratnih obrteh bi se lahko veliko naučili v današnji dobi, saj take mantre pri današnjih produktih skorajda ni več najti.

Slika 3: Povodec za konja

Slika 4: Sedlo iz poznega 16. stoletja

Povzetek v angleščini

Saddlery is a craft dedicated to making saddles and horseback riding equipment aswell as cargo holds for different types of animals perticulary mules and voles. It started in the early half of the fifteenth century. It’s usefulness faded with the invention of the automobile. The epicentre of saddlery in Slovenia was the capitol Ljubljana, in wich there were 7-9 saddlery masters at the beggining of the eighteenth century.

BESEDILNI VIRI

APLINC, Miran, idr. 2011. Usnjarstvo na Slovenskem. 1. izdaja. Šoštanj: Muzej Velenje. ISBN 978-961-92112-9-8.

BATAGELJ, Borut, idr. 2011. Usnjarstvo v gospodarstvu trgovin in mest na Slovenskem. 1. izdaja. Šoštanj: Muzej Velenje. ISBN 978-961-92112-4-3.

BOGATAJ, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

KUHAR, Boris. 1972. Odmirajoči stari svet vasi. Ljubljana: Prešernova družba.
Sedlarstvo in jermenarstvo. Kulturna dediščina. [Citirano 12. 05. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://kulturnadediscina.si/about/sedlarstvo-in-jermenarstvo/.

VOGEL, Colin. 2007. Nega konja. 1. izdaja. Ljubljana: Mladinska knjiga. ISBN 978-961-01-0344-8.

SLIKOVNI VIRI

Slika 1: Usnjarstvo Handanovič. Konjska vprega [fotografija]. [Citirano 15. 05. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.rokodelstvo.si/izdelovalec/usnjarstvo_handanovic_midho.

Slika 2: Uzda [fotografija]. [Citirano 15. 05. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://kulturnadediscina.si/about/sedlarstvo-in-jermenarstvo/.

Slika 3: 2020. Povodec [fotografija]. [Citirano 15. 05. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/martina.kvas/posts/3288475154579438/.

Slika 4: Sedlo [fotografija]. [Citirano 15. 05. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://kulturnadediscina.si/about/sedlarstvo-in-jermenarstvo/.